MAGYOT 2 x 150 ezer forint ösztöndíj orvosok számára | Drupal

MAGYOT 2 x 150 ezer forint ösztöndíj orvosok számára

A MAGYOT 2 x 150 ezer forint ösztöndíjat tűz ki orvosok számára.

A pályázat címe: Gyógyszerkutatási terv – ami a fejlesztésnél eddig kimaradt
A pályázat témája: gyógyszerkutatási terv (klinikai vizsgálati terv, mely a daganatos kezelés gyakorlati, releváns kérdésére keres választ).
A pályamunka formája: klinikai vizsgálati terv.

A pályázat elbírálásához vizsgálati terv (vázlat) elkészítése szükséges. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj ideje alatt készül a végleges pályamunka, a klinikai vizsgálati terv.

Díjazás: 5 hónapi időre havi 30 ezer forint ösztöndíj
A támogatás folyósításának kezdő időpontja: 2018. május 1.

A pályázat feltételei:

 • pályázók köre: általános orvosi diplomával rendelkezők
 • a vizsgálati terv vázlat max. 10 oldal (Word, 1,5 szóköz 12-es betűnagyság)
 • a pályázati munka terjedelme: max. 100 oldal (Word, 1,5 szóköz 12-es betűnagyság) 
 • a pályázati ösztöndíj elnyerésének feltétele pályázati terv vázlat benyújtása
 • pályázati terv vázlat benyújtásának határideje: 2018.február 28.
 • pályázati terv vázlat benyújtásának módja: pályázati tervet tartalmazó írásbeli kérelem eljuttatása a MAGYOT irodára – 1122. Budapest, Ráth György utca 7-9, Országos Onkológiai Intézet, MAGYOT Iroda, Dr Rubovszky Gábor, elnök

Az értékelés módja: MAGYOT vezetőség tagjai közül felkért háromtagú bíráló bizottság értékeli a pályázati tervet.
Az értékelés szempontjai, feltételei: szakmailag érdekes, gyakorlati relevanciával rendelkező téma. MAGYOT tagság előnyt jelent.

A győztes pályázó részére a szerződés aláírását követően az ösztöndíj havi rendszerességgel kerül kiutalásra.

A pályázattal kapcsolatos egyéb kikötések: 

 • formailag a klinikai kutatási terv vázlatának a szakmai, tudományos szempontoknak kell megfelelnie, de ne térjen ki olyan részletekre, mint pl. a gyógyszer tárolásának vagy beadásának, illetve a dózis módosítás részletes leírása. 
 • A végleges pályamunkának (vizsgálati kutatási terv) alkalmasnak kell lenni egy klinikai vizsgálat lefolytatására (pl. szükséges részeket, fejezeteket tartalmazni szükséges, a terápia részletes leírása, dózismódosítás, szükséges diagnosztikus vizsgálatok stb.)
 • A pályázó a pályamunkát 2019-ben a MAGYOT kongresszuson ismerteti 
 • A pályázó köteles az ösztöndíjat visszafizetni, a következők bármelyike esetén: 
  • a munka nem valósul meg; 
  • a pályázó nem ismerteti a pályamunkát a MAGYOT kongresszuson vagy előbb közli máshol
 • impakt faktoros újságban (≥1 IF) történő közlés támogatására kiegészítő 2x25.000Ft ösztöndíj pályázható
 • A munka csak a MAGYOT kongresszuson/szimpóziumon történt ismertetés után publikálható, kivéve a MAGYOT-tól kapott külön engedéllyel. 
 • A nyertes munkáknál a MAGYOT támogatását jelölni kell.
 • A pályázó hozzájárul, hogy az előadás összefoglalója megjelenhessen a MAGYOT honlapján.
 • A pályázó a pályamunkával kapcsolatos minden szerzői jogot térítésmentesen a MAGYOT-ra ruház át. A pályázó nyilatkozik, hogy pályázatával szerzői jogot nem sért meg.  
 • A pályázó hozzájárul, hogy a MAGYOT a klinikai vizsgálatot lefolytassa, mely esetben a pályázó az elsődlegesen felkért fővizsgáló. Ha nem vállalja, a MAGYOT mást kérhet fel fővizsgálónak.
 • Az összegek bruttó tételek.

A pályázat meghirdetésének módja a MAGYOT honlapján, ill. hírlevél útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.március 31.

Az eredmény kihirdetésének módja: a pályázatban megadott kommunikációs csatornán keresztül (pl. e-levél), valamint a honlapon közzétéve.

Tags

Közeledő Rendezvények