MAGYOT 2 x 280 ezer forint ösztöndíj orvosok számára | Drupal

MAGYOT 2 x 280 ezer forint ösztöndíj orvosok számára

A MAGYOT 2 x 280 ezer forint ösztöndíjat tűz ki orvosok számára.

A pályázat címe: Az onko-farmakológia aktualitásai

A pályázat témája: gyakorlati jelentőséggel bíró onko-farmakológiai kérdés, amely lehet

 • nevezetes gyógyszerinterakció(k) és annak terápiás következménye,
 • jelentős társbetegséggel is kezelt – vesebetegség, autoimmun betegség, szívbetegség vagy transzplantáció – daganatos páciensek gyógyszeres terápiája
 • egyéb
 •  

A pályamunka formája: tanulmány, mely formailag publikációra is alkalmas. Előnyt jelent, ha a tanulmány egyéni kutatáson alapszik.

Díjazás: 8 hónapi időre havi 35 ezer forint ösztöndíj

A támogatás folyósításának kezdő időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat feltételei:

 1. pályázok köre: általános orvosi diplomával rendelkezők
 2. a pályázati terve terjedelme 3000 karakter
 3. pályázat terjedelme: 15-20 ezer karakter szóközökkel
 4. a pályázati ösztöndíj elnyerésének feltétele pályázati terv benyújtása
 5. pályázati terv benyújtásának határideje: 2018. május 31.
 6. pályázati terv benyújtásának módja: pályázati tervet tartalmazó írásbeli kérelem eljuttatása a MAGYOT irodára – 1122. Budapest, Ráth György utca 7-9, Országos Onkológiai Intézet, MAGYOT Iroda, Dr Rubovszky Gábor, elnök

 Az értékelés módja: MAGYOT vezetőség tagjai közül felkért három tagú bíráló bizottság értékeli

a pályázati tervet.

Az értékelés szempontjai, feltételei: szakmailag érdekes, gyakorlati relevanciával rendelkező téma. Egyéni kutatás előnyt jelent. MAGYOT tagság előnyt jelent.

 

Az ösztöndíj időszaka: A győztes pályázó részére a szerződés aláírását követően az ösztöndíj havi rendszerességgel kerül kiutalásra, mely időszak alatt készül el a pályamunka.

A pályázattal kapcsolatos egyéb kikötések:

 • a pályázó a pályamunkát 2019-ben a MAGYOT kongresszuson ismerteti
 • a pályázó köteles az ösztöndíjat visszafizetni, a következők bármelyike esetén:
 1. a munka nem valósul meg;
 2. a pályázó nem ismerteti a pályamunkát MAGYOT kongresszuson vagy előbb közli máshol
 • impakt faktoros újságban (≥1 IF) történő közlés támogatására kiegészítő 2x25.000Ft ösztöndíj pályázható
 • A munka csak a MAGYOT kongresszuson/szimpóziumon történt ismertetés után publikálható, kivéve külön engedély a MGYOT részéről
 • A nyertes munkáknál a MAGYOT támogatását jelölni kell.
 • A pályázó hozzájárul, hogy az előadás összefoglalója megjelenhessen a MAGYOT honlapján.
 • Az összegek bruttó tételek.

A pályázat meghirdetésének módja: MAGYOT honlapján történő közzététel és hírlevél útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

Az eredmény kihirdetésének módja: a pályázatban megadott kommunikációs csatornán keresztül (pl. e-levél), valamint a honlapon közzétéve.

Tags

Közeledő Rendezvények