MAGYOT 2 x 280 ezer forint ösztöndíj orvosok számára | Drupal

MAGYOT 2 x 280 ezer forint ösztöndíj orvosok számára

A MAGYOT 2 x 280 ezer forint ösztöndíjat tűz ki orvosok számára.

A pályázat címe: Az onko-farmakológia aktualitásai
A pályázat témája: gyakorlati jelentőséggel bíró onko-farmakológiai kérdés, amely lehet

 • nevezetes gyógyszerinterakció(k) és annak terápiás következménye,
 • jelentős társbetegséggel is kezelt – vesebetegség, autoimmun betegség, szívbetegség vagy transzplantáció – daganatos páciensek gyógyszeres terápiája
 • egyéb

A pályamunka formája: tanulmány, mely formailag publikációra is alkalmas. Előnyt jelent, ha a tanulmány egyéni kutatáson alapszik.
Díjazás: 8 hónapi időre havi 35 ezer forint ösztöndíj
A támogatás folyósításának kezdő időpontja: 2018. május 1.

A pályázat feltételei:

 • pályázok köre: általános orvosi diplomával rendelkezők
 • a pályázati terve terjedelme 3000 karakter
 • pályázat terjedelme: 15-20 ezer karakter szóközökkel
 • a pályázati ösztöndíj elnyerésének feltétele pályázati terv benyújtása
 • pályázati terv benyújtásának határideje: 2018. február 28.
 • pályázati terv benyújtásának módja: pályázati tervet tartalmazó írásbeli kérelem eljuttatása a MAGYOT irodára – 1122. Budapest, Ráth György utca 7-9, Országos Onkológiai Intézet, MAGYOT Iroda, Dr Rubovszky Gábor, elnök

 Az értékelés módja: MAGYOT vezetőség tagjai közül felkért három tagú bíráló bizottság értékeli a pályázati tervet.
Az értékelés szempontjai, feltételei: szakmailag érdekes, gyakorlati relevanciával rendelkező téma. Egyéni kutatás előnyt jelent. MAGYOT tagság előnyt jelent.
Az ösztöndíj időszaka: A győztes pályázó részére a szerződés aláírását követően az ösztöndíj havi rendszerességgel kerül kiutalásra, mely időszak alatt készül el a pályamunka.

A pályázattal kapcsolatos egyéb kikötések: 

 • a pályázó a pályamunkát 2019-ben a MAGYOT kongresszuson ismerteti 
 • a pályázó köteles az ösztöndíjat visszafizetni, a következők bármelyike esetén: 
  • a munka nem valósul meg; 
  • a pályázó nem ismerteti a pályamunkát MAGYOT kongresszuson vagy előbb közli máshol
 • impakt faktoros újságban (≥1 IF) történő közlés támogatására kiegészítő 2x25.000Ft ösztöndíj pályázható
 • A munka csak a MAGYOT kongresszuson/szimpóziumon történt ismertetés után publikálható, kivéve külön engedély a MGYOT részéről
 • A nyertes munkáknál a MAGYOT támogatását jelölni kell.
 • A pályázó hozzájárul, hogy az előadás összefoglalója megjelenhessen a MAGYOT honlapján.
 • Az összegek bruttó tételek.

A pályázat meghirdetésének módja: MAGYOT honlapján történő közzététel és hírlevél útján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.
Az eredmény kihirdetésének módja: a pályázatban megadott kommunikációs csatornán keresztül (pl. e-levél), valamint a honlapon közzétéve.

Tags

Közeledő Rendezvények